Welkom bij yanrefitness.nl! Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van onze website, inclusief alle aangeboden inhoud, functies en diensten (gezamenlijk aangeduid als de "Diensten"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Services, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Lees ze alstublieft aandachtig door.

1. Acceptatie van voorwaarden

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Services, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze Diensten.

2. Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Lees ons Privacybeleid [hyperlink naar Privacybeleid] om te begrijpen hoe we informatie van gebruikers van onze Services verzamelen, gebruiken en vrijgeven.

3. Gebruik van Diensten

3.1 Geschiktheid

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om onze Diensten te gebruiken. Door onze Services te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u de wettelijke leeftijd heeft om een ​​bindend contract aan te gaan.

3.2-licentie

We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van onze Services voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. U stemt ermee in onze Services niet te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

3.3 gebruikersaccounts

Voor sommige functies van onze Services moet u mogelijk een gebruikersaccount aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. Breng ons onmiddellijk op de hoogte van elk ongeoorloofd gebruik van uw account.

4. Intellectueel eigendom

4.1-eigendom

De inhoud, functies en functionaliteit van onze Services zijn eigendom van yanrefitness.com en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, zijn voorbehouden.

4.2-handelsmerken

"Yanre Fitness” en ons logo zijn handelsmerken van yanrefitness. com. U stemt ermee in onze handelsmerken niet te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

5. Inhoud

5.1 Gebruikersinhoud

Mogelijk hebt u de mogelijkheid om inhoud op onze Services in te dienen of te plaatsen. Door inhoud in te dienen, verleent u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om de inhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen en verspreiden met als doel het leveren en promoten van onze Services.

5.2 Verboden inhoud

U stemt ermee in geen inhoud in te dienen of te plaatsen die onwettig, aanstootgevend, lasterlijk of inbreukmakend op de rechten van anderen is.

5.3 Monitoring

We hebben het recht, maar niet de plicht, om inhoud van onze Services te controleren en te verwijderen.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan, yanrefitness.com en zijn gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik of onvermogen om onze Services te gebruiken.

7. Wijzigingen en beëindiging

We behouden ons het recht voor om onze Services op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. We kunnen deze Voorwaarden ook van tijd tot tijd bijwerken, en als u onze Diensten blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

8. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van China. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of onze Diensten zullen worden beslecht door de rechtbanken in China.

9. Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden of onze Diensten, neem dan contact met ons op contact opnemen. en we nemen binnen 24 uur contact met u op.